Tot op de bodem! Diner

De bodem is de basis waarop alles groeit. Zonder een gezonde bodem geen voedsel, geen natuur en geen schoon water. Steeds vaker hebben boeren te maken met verzilting, verdroging en verschraling van de bodem. Tijdens het 'Tot op de bodem diner' gaan boeren, bodemdeskundigen, beleidsmakers, onderzoekers en wetenschappers om tafel en proeven we hoe het huidige landbouw- en mestbeleid zijn invloed heeft op ons bord. Op het menu staan de uitdagende bodems van onze drie bodemboeren. Tijdens het proeven praten we over wat de agrarisch ondernemer nodig heeft, welke extra stappen zij zetten en wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw beleid.

'Tot op de bodem!' is onderdeel van het programma van Agri meets Design en Nature meets Design en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, ZLTO en de Provincie Noord-Brabant. De uitvoering is in handen van Food Cabinet en Alterra Wageningen.

Ontwerp: Renee Scheepers
Film: Emma Verhoeven
Menu: Naresh Ramdjas en Renee Scheepers


Gemaakt met ♥ door Naresh Ramdjas © 2017 Alle rechten voorbehouden